Znaleziono 16 artykułów.

"Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym", Janusz Gołota, Ostrołęka 2000 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Janusz Gołota,
Rocznik Mazowiecki - 2003298-301   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Mazowszu : słowo wstępne wygłoszone na otwarcie sesji popularno-naukowej w dniu 5 listopada 1999 r. w Ostrołęce / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 20008-9   Pobierz
Opis
artykułu
Tło historyczne i społeczno-gospodarcze Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej do Holocaustu / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2002185-199   Pobierz
Opis
artykułu
Studium Nauczycielskie w Ostrołęce / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991150-158   Pobierz
Opis
artykułu
Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce w 1917 r. / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 198926-32   Pobierz
Opis
artykułu
600 lat parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 19999-10   Pobierz
Opis
artykułu
Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów politycznych lat trzydziestych / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1995191-214   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki w okresie międzywojennym / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199686-102   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia społeczności żydowskiej w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim w okresie międzywojennym / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 199777-90   Pobierz
Opis
artykułu
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w piętnastoleciu, dziś i w perspektywie - uwag kilka / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 20019-12   Pobierz
Opis
artykułu
Emigracja z północno-wschodniego Mazowsza i Podkarpacia : przyczyny, kierunki i następstwa : zarys tematyki / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2002213-226   Pobierz
Opis
artykułu
Próby przezwyciężania zapóźnień urbanizacyjnych w miastach północno-wschodniego Mazowsza w okresie międzywojennym / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200471-84   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazur" : tygodnik makowski polityczno-społeczny i zawodowy / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998191-210   Pobierz
Opis
artykułu
„Przegląd Ostrołęcki” jako lokalny instrument polityczny sanacji = “Ostrołęka Review” as a local political instrument of “sanacja” / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 201263-80   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] / Janusz Gołota.
Janusz Gołota, Tomasz Piekarski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2013642-644   Pobierz
Opis
artykułu
Echa sporu milenijnego na łamach "Trybuny Mazowieckiej" i "Gościa Niedzielnego" (1966 rok) / Janusz Gołota.
Janusz Gołota,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 2015183-195   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.