Znaleziono 9 artykułów.

Posłuszeństwo i posługa władzy - odpowiedzią na zagrożenia współczesnej cywilizacji / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 200990-116   Pobierz
Opis
artykułu
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego - wciąż aktualna propozycja pastoralna / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 2009110-154   Pobierz
Opis
artykułu
Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o życie duchowe osób zakonnych / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 201038-58   Pobierz
Opis
artykułu
Profetyczny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 2011179-216   Pobierz
Opis
artykułu
Istotne treści nauczania Jana Pawła II o życiu konsekrowanym / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 2006260-295   Pobierz
Opis
artykułu
Zadania duszpasterskie instytutów życia konsekrowanego w Polsce / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 200521-41   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijanin - człowiekiem Słowa Bożego : (refleksje na bazie adhortacji Benedykta XVI "Verbum Domini") / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 2011157-178   Pobierz
Opis
artykułu
Cele nowej ewangelizacji / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 201140-56   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki i środki realizacji nowej ewangelizacji / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek,
Warszawskie Studia Pastoralne - 201247-64   Pobierz
Opis
artykułu



Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.