Znaleziono 13 artykułów.

Z życia nauki i życia Towarzystwa : Europa - idea i rzeczywistość w przeszłości [Streszczenie] / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199541-42   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Lorentz (1899-1991) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199174-75   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Kętrzyński (1876-1950) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1950207-211   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Z dziejów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 198758-63   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Semkowicz (1878-1949) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1949214-215   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Zamek Królewski w Warszawie wczoraj i dziś / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 198430-32   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Zagajenie / Aleksander Gieysztor, Władysław Stróżewski.
Aleksander Gieysztor, Władysław Stróżewski,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 19917-8   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Zamknięcie sesji / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199136   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Wachowski (1873-1943) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1938 - 1945266-268   Pobierz
Opis
artykułu
Urząd wojewodziński w Polsce i na Mazowszu / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Notatki Płockie - 2 (95), 197818-21   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza do 1526 roku", pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza, Warszawa 1994 : [recenzja] / Kazimierz Jasiński.
Henryk Samsonowicz, Aleksander Gieysztor, Kazimierz Jasiński,
Notatki Płockie - 1 (170), 199747-50   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Notatki Płockie - 3-4, 195730   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w kulturze Polski średniowiecznej / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor,
Notatki Płockie - 3-4 (43-44), 196724-27   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.