Znaleziono 12 artykułów.

"Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę", Warszawa 2009 : [recenzja] / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2009169-172   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009", Warszawa 2009 : [recenzja] / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2009165-168   Pobierz
Opis
artykułu
Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu / Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar.
Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Magdalena Fuhrmann,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2010183-200   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE : próba oceny na przykładzie Mazowsza / Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik.
Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2010149-164   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 200973-88   Pobierz
Opis
artykułu
Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2011167-172   Pobierz
Opis
artykułu
Barometr Mazowsza - zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 201113-55   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów : warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2011241-246   Pobierz
Opis
artykułu
Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie / Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar.
Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Magdalena Fuhrmann, Sylwia Dudek-Mańkowska,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2012147-157   Pobierz
Opis
artykułu
Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju : zarządzanie obszarami funkcjonalnymi / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2014119-136   Pobierz
Opis
artykułu
Contribution of the research project to the evidence-based development policies : an Example of the "Development Trends of the Mazovian Region" project / Zbigniew Strzelecki, Mirosław Grochowski, Małgorzata Kucińska, Tomasz Zegar.
Zbigniew Strzelecki, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Małgorzata Kucińska,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2015115-137   Pobierz
Opis
artykułu
Development potentials and smart specializations of Polish voivodships : book review / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, Klauda Peszat,
Mazowsze. Studia Regionalne - 2015167-172
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.