Znaleziono 76 artykułów.

1 2
"XXV-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Górze Kalwarii", Warszawa 1971 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 1976473   Pobierz
Opis
artykułu
"Powstanie i działalność Związku Proletariatu Miast i Wsi 1922-1925", Gereon Iwański, Warszawa 1974 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Gereon Iwański,
Rocznik Mazowiecki - 1979336-338   Pobierz
Opis
artykułu
"Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948", Benon Dymek, Warszawa 1978 : [recenzja] / Władysław Góra.
Benon Dymek, Władysław Góra,
Rocznik Mazowiecki - 1984297-300   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799-1882) / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2002195-214   Pobierz
Opis
artykułu
"Wizna w latach 1529-2000", Czesław Brodzicki, Warszawa 2000 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Czesław Brodzicki,
Rocznik Mazowiecki - 2002257-258   Pobierz
Opis
artykułu
"Księga Żydów ostrołęckich", Ostrołęka-Tel Awiw 2001 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2003287-289   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Ostrołęki 1944-2000", Jerzy Kijowski, Ostrołęka 2002 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Jerzy Kijowski,
Rocznik Mazowiecki - 2003290-291   Pobierz
Opis
artykułu
Wycieczki historyczne Marka Piaseckiego po Mazowszu / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2003308-310   Pobierz
Opis
artykułu
"Tłuszcz. Studia z dziejów", Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Krzysztof Nowak, Tłuszcz 2003 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Wincenty Szydlik, Robert Szydlik, Krzysztof Nowak,
Rocznik Mazowiecki - 2004319-320   Pobierz
Opis
artykułu
"Puszcza Biała. Strony rodzinne", Wincenty Szydlik, Jerzy Puścian, Wyszków 2002 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Wincenty Szydlik, Jerzy Puścian,
Rocznik Mazowiecki - 2004321-323   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redaktora / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 20057-9   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii Puszczy Białej i Broku / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2005105-111   Pobierz
Opis
artykułu
"Z Ziemi Sochaczewskiej", Aleksander Grzegorz Turczyk, Sochaczew 2002 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Aleksander Grzegorz Turczyk,
Rocznik Mazowiecki - 2005182-183   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 20067-8   Pobierz
Opis
artykułu
"Pisma konstancińskie", Stefan Żeromski, Warszawa 2005 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Stefan Żeromski,
Rocznik Mazowiecki - 2006232-233   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 2002-2005 / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2006253-260   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnia ostoja turów na Mazowszu / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 20077-50   Pobierz
Opis
artykułu
"Księga pamięci Żydów Chorzelskich. O mieścinie, która jest dla nas całym światem, a jest wykreślona, jakby jej nie było, unicestwiona - i nie mam jej już", Jerozolima-Holon 2006 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2007307-308   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redakcji / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 20087-9   Pobierz
Opis
artykułu
Dorobek Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. St. Herbsta (1967-1995) i Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego (1995-2008) / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 200816-42   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Antoniewicz (1919-1970) / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 200843-48   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Herbst (1907-1973) / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 200880-92   Pobierz
Opis
artykułu
Etos Wielkopolan i Mazowszan / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 200958-106   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii Bojan / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2009271-291   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Profesora Edwarda Rużyłły / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2009329-330   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze w walce", J. Czuła, B. Dymek, St. Pawlata, J. Rusz, B. Syzdek, Warszawa 1964 : [recenzja] / J. Jakubowski.
Benon Dymek, Bronisław Syzdek, J. Jakubowski, J. Czuła, St. Pawlata, J. Rusz,
Rocznik Mazowiecki - 1967395-397   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys organizacji PPR i GL na Mazowszu i Podlasiu w latach 1942-1943 / Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski.
Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski,
Rocznik Mazowiecki - 1969101-140   Pobierz
Opis
artykułu
"Niezależna Partia Chłopska na Mazowszu 1924-1927", B. Dymek, B. Syzdek, Warszawa 1965 : [recenzja] / Ludwik Hass.
Benon Dymek, Ludwik Hass, Bronisław Syzdek,
Rocznik Mazowiecki - 1969388-392   Pobierz
Opis
artykułu
Konspiracyjne rady narodowe na Mazowszu w okresie od stycznia 1944 do stycznia 1945 r. / Janina Czarnecka, Benon Dymek.
Benon Dymek, Janina Czarnecka,
Rocznik Mazowiecki - 1970359-421   Pobierz
Opis
artykułu
"Warszawa-Lewa Podmiejska 1942-1945", pod red. B. Dymka, Warszawa 1971 : [recenzja] / W. Góra.
Benon Dymek, Władysław Góra,
Rocznik Mazowiecki - 1974487-491   Pobierz
Opis
artykułu
"Treblinka, slovo jak z dětské řikanky", Richard Glazar, Praha 1994 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Richard Glazar,
Rocznik Mazowiecki - 1998227-228   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 1995-1997 / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 1998245-246   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze północne. Przewodnik", Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak, Warszawa 1998 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Tadeusz Glinka, Marian Kamiński, Marek Piasecki, Krzysztof Przygoda, Andrzej Walenciak,
Rocznik Mazowiecki - 1999253-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze nieznane. Przewodnik dla poszukujących i niewtajemniczonych", Zdzisław Skrok, Warszawa 1999 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Zdzisław Skrok,
Rocznik Mazowiecki - 1999254-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów", Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 1998 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Jolanta Choińska-Mika,
Rocznik Mazowiecki - 1999231-232   Pobierz
Opis
artykułu
Walka Siemowita IV o koronę polską / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 199957-82   Pobierz
Opis
artykułu
Opisanie lasów brokowskich / Stanisław Kochowicz ; do druku podał Benon Dymek.
Benon Dymek, Stanisław Kochowicz,
Rocznik Mazowiecki - 2005113-128   Pobierz
Opis
artykułu
Osiemdziesięciolecie Profesora Henryka Samsonowicza / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 20107-8   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Grzepski z Poborza - wybitny uczony epoki Renesansu / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2010115-129   Pobierz
Opis
artykułu
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Krzysztofa Brauna / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2010195-196   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz prof. dr hab. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2010197-199   Pobierz
Opis
artykułu
Przywilej lokacyjny biskupa płockiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego w sprawie osadnictwa wsi w Puszczy Białej z 1748 r. / wstępem opatrzył i do druku przygotował B. Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2010139-145   Pobierz
Opis
artykułu
"Bene meritus. Jakub Chojnacki (1922-2006) w służbie płockiej Małachowianki i Towarzystwa Naukowego Płockiego", Płock 2009 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 2010170-173   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii organizacji PPR i GL na Mazowszu i Podlasiu w latach 1942-1943 : część II : Okręgi: Warszawa-Lewa Podmiejska i Warszawa-Prawa Podmiejska / Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski.
Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski,
Rocznik Mazowiecki - 197097-142   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys historii organizacji Polskiej Partii Robotniczej i Armii Ludowej na Mazowszu i Podlasiu w latach 1944-1945 / Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski.
Benon Dymek, Bogdan Kobuszewski,
Rocznik Mazowiecki - 197265-91   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Antoniewicz (1919-1970) / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 1972453-460   Pobierz
Opis
artykułu
Marian Seweryn Baryła (1899-1970) / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 1974447-454   Pobierz
Opis
artykułu
Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 197691-122   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku", Benon Dymek, Ostrołęka 1988 : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Benon Dymek, Jerzy Kijowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1988109-110   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze a Grunwald / Benon Dymek.
Benon Dymek,
Rocznik Żyrardowski - 200299-112   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.